ການເກັບກໍາ: Skin Care

ຜະລິດຕະພັ 6 ບັນຊີລາຍຊື່
 • ວິດຊີເບີຣລີ່ເກົາຫລີ
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ₭175,000.00
  ລາຄາຂາຍ
  ₭175,000.00
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ທັງຫມຂາຍອອກ.
 • ຄີມກັນແດດວີແກນເກົາຫລີ
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ₭220,000.00
  ລາຄາຂາຍ
  ₭220,000.00
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ທັງຫມຂາຍອອກ.
 • ບູສເຕີ້ຣ ອໍແກນນິກ (RIKU Organic Rice Anti-Blemish Booster)
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ₭310,000.00
  ລາຄາຂາຍ
  ₭310,000.00
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ທັງຫມຂາຍອອກ.
 • ເຊລໍ້ານົມເກົາຫລີ (RIKU FIRST MILK WHITENING SERUM )
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ₭238,000.00
  ລາຄາຂາຍ
  ₭238,000.00
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ທັງຫມຂາຍອອກ.
 • ໂຟມລ້າງຫນ້ານໍ້ານົມແລກ (RIKU First Milk Face Cleanser )
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ₭79,000.00
  ລາຄາຂາຍ
  ₭79,000.00
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ທັງຫມຂາຍອອກ.
 • ຄຣີມນົມເກົາຫລີ (Riku First Milk Whitening Cream)
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ₭220,000.00
  ລາຄາຂາຍ
  ₭220,000.00
  ປົກກະຕິລາຄາ
  ລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍ
  ຕໍ່ 
  ທັງຫມຂາຍອອກ.
Laothian
LO