ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
  • ໂຫຼດຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄື່ອງມືນໍາໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງຄັງ ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
  • ໂຫຼດຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄື່ອງມືນໍາໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງຄັງ ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
  • ໂຫຼດຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄື່ອງມືນໍາໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງຄັງ ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
  • ໂຫຼດຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄື່ອງມືນໍາໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງຄັງ ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
  • ໂຫຼດຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄື່ອງມືນໍາໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງຄັງ ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
  • ໂຫຼດຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄື່ອງມືນໍາໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງຄັງ ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
  • ໂຫຼດຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄື່ອງມືນໍາໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງຄັງ ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
  • ໂຫຼດຮູບພາບຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄື່ອງມືນໍາໃຊ້ເພື່ອເບິ່ງຄັງ ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)

ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)

ປົກກະຕິລາຄາ
₭196,000.00
ລາຄາຂາຍ
₭196,000.00
ປົກກະຕິລາຄາ
ທັງຫມຂາຍອອກ.
ລາຄາຕໍ່ຫນ່ວຍ
ຕໍ່ 

ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ (RIKU Collagen Shots)
ຄໍລາເຈນທີ່ RIKU ເລືອກໃຊ້ນັ້ນເປັນ Collagen peptide-optima & nano collagen ของ Amicogen Inc. ທີ່ສະກັດມາຈາກເກັດປາ 100% ໂດຍເປັນປາສາຍພັນແອັຟລິກາທັ້ງຫມົດ(ຄໍລາເຈນທົ່ວໄປຈະໃຊ້ຫນັງປາ) ເຮົາເລືອກໃຊ້ສະເພາະປາທຳມະຊາດ (ຜູ້ທີ່ແພ້ອາຫານທະເລກິນໄດ້) ແລະຈັບໃນຍ່ານນໍ້າເລິກເຊິ່ງຜ່ານຂະບວນການສະກັດລະບົບໄຮໂດໄລຊິສທີ່ປອດໄພ ແລະເປັນຄໍລາເຈນເກດດີທີ່ສຸດຈາກປະເທດເກົາຫລີ ຜ່ານມາດຕະຖານຕ່າງໆ ທີ່ທາງກົດຫມາຍກຳຫນົດ ມີຂະຫນາດໂມເລກຸນເລັກທີ່ສຸດ(ເອີ້ນວ່າ ນາໂນໂມເລກຸນ) ພຽງ300-500 ດາລຕັນ ເຊິ່ງຂະຫນາດໂມເລກຸນ ທີ່ເລັກນັ້ນເຮັດໃຫ້ ເມື່ອເຮົາກິນເຂົ້າໄປແລ້ວ ສາມາດດູດຊຶມໄດ້ທັນທີພາຍໃນ 90 ນາທີ
ລາຄາ:196,000ກີບ
1 ກ່ອງມີ 10 ຊອງ
#ຄໍລາເຈນ ນາໂນເກົາຫລີ#rikulaos
Laothian
LO